Planera - är det värt det?

Mitt under allt tentaplugg så kan jag ändå inte lämna hundträningen helt. Något som jag tycker att många missar när de tränar sina hundar är inte något som ska ske under själva träningen utan innan och efter. Det många skulle ha nytta av att göra är att planera och framförallt utvärdera sina träningar, detta är en viktig del av livet med hund tycker jag. På mina kurser brukar jag ofta trycka på vikten av god planering och utvärdering. Och det behöver inte vara svårt!

Man behöver inte göra något speciellt av sin planering och utvärdering, eller så kanske man vill göra något speciellt, det viktigaste är att det blir av. Det behöver, som sagt, inte vara svårt eller krångligt, ta ett kollegieblock och skriv. Jag brukar använda mig av tänk, planera, utföra och utvärdera principen när jag planerar eller uppmanar till planering.

Tänka

Det lättaste steget, här gäller det att tänka, det kanske inte är jättesvårt att lista ut. Under denna fas ska man bland annat fundera kring praktiska saker såsom när, var, hur och vad man ska träna. Det mest praktiska med denna del är att man kan göra den var som helst, i bilen hem, i sängen innan man ska sova eller varför inte på morgonen vid frukosten. Här gäller det också att visualisera och använda sin fantasi. Visualisera hur man vill att slutresultatet ska bli, kolla på Youtubevideos och finna inspiration på andra sätt. Har man problem i träningen eller inte kommer framåt, måste man använda fantasin och försöka att hitta nya sätt att träna och andra sätt att se problemet på. Under denna fas handlar det alltså om att få en övergripande bild över det man ska träna.

Planera

Nu kan man ta fram sitt kollegieblock och göra en enkel planering. Viktigt är att man sätter upp mål, så man vet vad det är man siktar på. Huvudmålet (slutresultatet) ska vara SMART.

S - Specifikt. Huvudmålet måste vara väldefinierat, exakt vad man vill uppnå ska stå.

M - Mätbart. Det måste gå att mäta, då är det lättare att se framgång och känna att man kommer framåt. Detta gör jag främst genom delmål, mål som ligger under huvudmålet, och där slutresultatet är uppdelat i 3-4 mål.

A - Accepterat. Man ska vilja uppnå huvudmålet.

R - Realistiskt. Målet ska vara möjligt att uppnå.

T - Tidsbestämt. Målet måste ha en deadline, då det ska vara uppnått.

Huvudmålet består alltså av fler delmål, jag brukar även dela upp delmålen i steg. I stegen beskriver man hur man ska träna.

Utföra

Nu har vi kommit till själva tränandet. Här är det viktigt att man följer den plan man lagt ner tid på att göra. Lika viktigt som det är att följa planen, är det att vara flexibel. Vill hunden hoppa över ett planerat steg måste man kunna göra det. Om planen inte fungerar måste man också kunna tänka om, detta får man sedan skriva i sin utvärdering som är nästa steg. En annan sak som är lätt att glömma är att ta pauser, under dessa hinner hunden tänka efter och man hinner göra en snabb-utvärdering av hur träningen gått.

Utvärdera

Träningen är över och nu är det dags att tänka tillbaka och utvärdera. Utvärderingen är bra att skriva ner, då kan man jämföra olika träningspass och för att se när det gick bra och när det inte gick så bra. Utvärderingen ska göras i nära anslutning till träningspasset, då glömmer man inte något viktigt. Den behöver inte vara jätteingående bara man får med det som betyder något för kommande träningar, t.ex. vad gick bra? Vad gick dåligt? Att tänka på till nästa gång?

Planera - är det värt det?

Nej, det är det egentligen inte. Men jag tror att det blir lättare att se sin framgång om man planerar, jag tror också att man lättare hittar nya sätt att träna och se på saker. Man tenderar att träna på det som går bra eller är lätt och enkelt, denna risk tror jag minskar om man planerar, för då vet man vad man ska göra varje pass. Om man vill komma framåt i sin träning så hävdar jag att planering är a och o.

Har du inte fått nog av planering? Kolla in nedanstående tips.

  • Lyssna på podden Mentala mästare (finns bland annat på Spotify), där pratar de en del om planering och utvärdering samt hur man lyckas med sin träning.

  • “Planera din hundträning (bujo)” en bra Facebook där man får mycket bra tips på hur man kan lägga upp sin planeringar och utvärderingar.

2019-01-16 17:14